لطفا این متن را با دقت بخوانید. این مطلب را سرسرکی نگیرید و برداشتتان را برایم کامنت بگذارید.

 

  • لطفا هیچ کس را به خاطر قیافه اش مسخره نکنید.
  • لطفا به هیچ کس به خاطر علایقش گیر ندهید.
  • لطفا هیچ کس را به دلیل اعتقاداتش شکنجه نکنید.
  • استعداد های هیچ کس را دست کم نگیرید (به قول انیشتین 99.9% مردم باهوش اند اما هیچ دو نفر در یک حرفه استعداد ندارند. انیشتین معتقد است اگر استعداد یک ماهی را در بالا رفتن از درخت بسنجیم، قطعا تمام عمرش با این استدلال که یک موجود بی ارزش است زندگی خواهد کرد)
  • شخصیت همه مثل اثر انگشت انها است. در نتیجه شخصیت هیچ کس شبیه هیچ کس نیست.
  • خداوند همه را به زیبا ترین شکل موجود خلق کرده است: اگر موهای من سیاه و مو های تو بور است، به این دلیل است که من با مو های سیاه زیبا ترم و تو با مو های بور زیبا تر از موی مشکی خواهی بود.
  • لطفا به هیچ کس لقب بد، بد جنس، خسیس و ... نگذارید (اگر ارسطو را می شناسید جالب است بدانید او معتقد است همه انسان ها خوب هستند و اگر کار بدی انجام می دهند به این دلیل است که از حقیقت آدمی دور شده اند، اگر شما با آنها خوب برخورد کنید آنها به حقیقت آدمی نزدیک تر خواهند شد ولی اگر شما نیز با انها بد تا کنید «به قول معروف انتقام بگیرید» هم و شما و هم او از حقیقت انسانیت دور و دورتر خواهید شد)

 

این هفت اصل را به خاطر داشته باشید. سعی کنید فط برای یک هفته آنها را رعایت کنید. اگر اوضاعتان بهتر شد آنها را به پنج نفر دیگر معرفی کنید و اگر فرقی به حالتان نکرد ان را به من گوش زد کنید.