ایران زیباست! این حرف من نیست، بلکه حرف هزاران توریستی است که در سال های گذشته از ایران بازدید کرده اند. اما چه چیزی ایران را نزد آنها خاص کرده است؟ مگر ایران از کشور های دیگر چه چیزی اضافه دارد؟ در این مطلب به این موضوع خواهیم پرداخت.

لقب ایران چیست؟ "کشور چهار فصل" اما چرا؟

ایران از 4 آب و هوای بی نظیر برخوردار است. این برای ایران نه چندان پهناور بی نظیر است! کشور های هم سایز و یا بزرگتر از ایران از این آپشن برخورار نیستند. معمولا از یک یا دو اب و هوا بهره می برند.

ایران زیبا از قومیت های زیادی بهره مند است. فارس، لر، ترک، عرب، ترکمن، بلوچ و... از قومیت ها و نژاد های گوناگون مقیم ایران هستند.

ولی واقعا ایران زیباست! نه؟